สร้างองค์กรที่กระหายความรู้ WD-40

สร้างองค์กรที่กระหายความรู้ WD-40

ดิฉันเชื่อว่า ไม่ว่าองค์กรใดในปัจจุบัน ล้วนต้องการให้คนทำงานกระหายที่จะเรียนรู้และพัฒนา เพื่อผลักดันให้ทั้งตนและองค์กรก้าวหน้า

ท่ามกลางโลกที่ดูจะหมุนเร็วและแรง ท้าแซงเราทุกวัน

หลายองค์กรจึงเพียรส่งพนักงานหมุนเวียนกันเข้าอบรมสารพัดวิชา

อบแล้วอบอีก..จนกรอบกึ่งไหม้

แต่ผลที่ได้ เหมือนยังไกลหวัง

 

(เพิ่มเติม…)