2544-2643 ‘ศตวรรษแห่งผู้สูงวัยโลก’

2544-2643 'ศตวรรษแห่งผู้สูงวัยโลก'

องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่า ประชากรสูงวัย 2558-2573 ระหว่างปี 2544-2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุที่หลายประเทศทั่วโลกก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมการพัฒนาทางการแพทย์ ภาวะโภชนาการ ฯลฯ

 

(เพิ่มเติม…)

ดีไซน์บั้นปลายชีวิต

ดีไซน์บั้นปลายชีวิต

จะมีสักกี่คนที่บอกว่า ได้เตรียมพร้อมก่อนแก่แล้ว ชีวิตเลือกได้จริงๆ หรือ

ว่ากันว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว และพ.ศ. 2568 กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์

ในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก

 

(เพิ่มเติม…)