เมกะเทรนด์ โอกาสเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ

เมกะเทรนด์ โอกาสเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ

 

แนวโน้มสำคัญของโลกเวลานี้ที่หลายคนให้ความสนใจนั่นคือ การที่โลกกำลังก้าวสู่ “สังคมแห่งผู้สูงอายุ” โดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ไว้ว่าในปี 2568 จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีทั่วโลกถึง 1,200 ล้านคน และในปี 2593 จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี กว่า 2,000 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 20% ของประชากรโลกทั้งหมด และที่น่าตกใจคือในปี 2590 จะเป็นครั้งแรกของโลกที่จำนวนประชากรอายุ 60 ปี จะมีมากกว่าจำนวนประชากรเด็ก ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งใน

 

(เพิ่มเติม…)