‘ปราบเซียน’ สังเวียนค้า โจทย์ธุรกิจยืนระยะรอด

'ปราบเซียน' สังเวียนค้า โจทย์ธุรกิจยืนระยะรอด

 

หนทางยังอีกยาวไกลกว่าอำนาจซื้อจะฟื้น ปีนี้จึงเป็นอีกปี “ปราบเซียน” บนสังเวียนการค้า กลวิธีใดที่ธุรกิจจะงัดมารับมือ ยืนระยะ ผ่อนหนักเป็นเบา ผ่านพ้นไตรมาสแรกของปี 2559 ภาคธุรกิจยังต้องออกแรง “ฮึด” เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจและกำลังซื้อยังไม่เป็นใจ 

หนำซ้ำส่อแวว “เลวร้าย” เพราะถูกซ้ำเติมด้วยปัจจัยลบ “มหันตภัยแล้ง” สาหัสสุดในรอบ 20 ปี กระเทือนภาคเกษตร “กำลังซื้อหลัก” ของประเทศ จากผลผลิตพืชผลทางการเกษตรลดลง ไปในทิศทางเดียวกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

 

(เพิ่มเติม…)