โอนเงินแล้ว Inbox ไป สิทธิคนซื้ออยู่ตรงไหน

โอนเงินแล้ว Inbox ไป สิทธิคนซื้ออยู่ตรงไหน

เทรนด์การซื้อออนไลน์คืออนาคต หากคำถามกลับมีอยู่ง่ายๆว่าในความสะดวกสบายเช่นนี้ เรื่องพื้นฐานอย่าง 'สิทธิผู้บริโภค' ก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้ว

เท่าไรครับ- เดี๋ยว Inbox ไปคะ

โอนเงินไปแล้ว- เดี๋ยวจะแจ้งเลขพัสดุกลับไปนะ

 

(เพิ่มเติม…)