นักการตลาดเตรียมตัวอย่างไร คนช้อปเพื่อบริโภคนอกบ้านมากขึ้น

นักการตลาดเตรียมตัวอย่างไร คนช้อปเพื่อบริโภคนอกบ้านมากขึ้น

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการทำตลาดของแบรนด์เป็นอย่างมาก ในกลุ่มสินค้า FMCG หรือสินค้าอุปโภคบริโภคก็พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าบริโภคนอกบ้านมากขึ้น ไม่ใช่ซื้อของเพื่อตุนใช้ในบ้านอย่างเดียวอีกต่อไป

(เพิ่มเติม…)