เรียนรู้จากพระบรมราโชวาท

เรียนรู้จากพระบรมราโชวาท

 

ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นสิ่งหนึ่งที่บัณฑิตทุกคนเฝ้ารอนอกเหนือจากการได้ขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือผู้แทนพระองค์แล้วก็คือพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตในทุกๆ ปี พระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตนั้นถ้าขออนุญาตใช้ภาษาปกติก็ต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยแม้เวลาจะผ่านพ้นไปเป็นสิบๆ ปี

 

(เพิ่มเติม…)