จีนออกแสตมป์ “ตงฉิน” ส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

จีนออกแสตมป์ “ตงฉิน” ส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
นักสะสมแสตมป์ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู โชว์ภาพแสตมป์ชุดพิเศษภาพขุนนางผู้ซื่อสัตย์สุจริตในยุคโบราณจีน ภาพเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.

การไปรษณีย์จีนออกแสตมป์ภาพขุนนางเจ้าหน้าที่รัฐที่เลื่องลือในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการรับสินบน คอร์รัปชั่น ในยุคโบราณเพื่อแพร่เผยวัฒนธรรมธรรมาธิบาล

 

(เพิ่มเติม…)