#MeToo เราล้วนเคยถูกล่วงละเมิด

#MeToo เราล้วนเคยถูกล่วงละเมิด

ชวนย้อนรอยที่มาของรางวัลบุคคลแห่งปีโดยนิตยสาร TIME ซึ่งยกให้ "หญิงผู้กล้า" ที่ออกมาประกาศให้โลกรู้ว่า พวกเธอถูกละเมิดทางเพศ

เมื่อนิตยสาร TIME ยกย่องให้เหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศในหลากหลายอาชีพเป็นบุคคลแห่งปีประจำปี 2017 พร้อมข้อความ The Silence Breakers : The Voices That Launch a Movement หรือ ผู้ทำลายความเงียบ : เสียงที่กระตุ้นการเคลื่อนไหว

 

(เพิ่มเติม…)