หนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ (2)

หนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ (2) 📰

ทิศทางใหม่ แล้วหนังสือพิมพ์กำลังไปทางไหน? หากสำรวจ ท่าทีของบริษัทหนังสือพิมพ์ค่ายยักษ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 รายใหญ่ (บางกอกโพสต์ เนชั่น มติชน ) จะพบคำทั้ง 3 ค่ายมีคำตอบแล้ว ดังสะท้อนจากการแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
 

(เพิ่มเติม…)