Ease of Doing Business สำคัญ (กับประเทศไทย) แค่ไหน

Ease of Doing Business สำคัญ (กับประเทศไทย) แค่ไหน

ถือเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อธนาคารโลกประกาศอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2561 (Ease of Doing Business 2018 : EDB) โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับให้สูงขึ้นถึง 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อครั้งที่แล้ว มาอยู่ที่อันดับ 26 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพัฒนาการดีที่สุดของการจัดอันดับครั้งนี้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนและการขออนุญาตในขั้นตอนต่าง ๆ ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่าอันดับ EDB ของไทยที่ดีขึ้นดังกล่าว นอกจากส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้ว จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหน

 

(เพิ่มเติม…)