“ลูกน้อง” เลือก “หัวหน้า” คนแบบไหนที่อยากทำงานด้วย

“ลูกน้อง” เลือก “หัวหน้า” คนแบบไหนที่อยากทำงานด้วย

หัวหน้างานมีบทบาทสำคัญในการบริหารคนและสร้างความผูกพันของลูกน้องกับองค์กร แต่กลับเป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องชื่นชอบ เพราะในองค์กรคือการอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายตำแหน่ง ช่วงอายุ และที่มา คงไม่มีหัวหน้าคนไหนทำงานถูกใจลูกน้องทุกคน

 

(เพิ่มเติม…)