โค้ชชีวิตซีอีโอ แก้ปมเคลื่อนธุรกิจ

โค้ชชีวิตซีอีโอ แก้ปมเคลื่อนธุรกิจ

 

ผู้นำยุคเปลี่ยนผ่านต้องมีหัวใจแกร่ง ทว่าพวกเขาคือปุถุชน มีอาการป่วยใจอยู่ในตัว ถึงเวลาโค้ชชิ่ง!สลายปมมืด สู่สมาร์ทซีอีโอ“เก่ง-ดี-เป็นที่รัก”

ในยุคที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว ต้องวิ่งให้ทันความผันผวนของเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าเทคโนโลยี และใจผู้บริโภคที่แปรเปลี่ยน

 

(เพิ่มเติม…)