‘ความคิดยืดหยุ่น’หายไปจากเด็กยุคนี้ ?

‘ความคิดยืดหยุ่น’หายไปจากเด็กยุคนี้ ?


เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปร่วมงานค่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีอาการเป็น “โรคซึมเศร้า” ในระดับที่แตกต่างกันไป บางคนเพิ่งมีอาการเริ่มต้น บางคนเคยเป็นและได้รับการรักษาจนหายแล้ว และบางคนก็สงสัยว่าอาการที่ตนเองเป็นอยู่เข้าข่ายหรือเปล่า !

(เพิ่มเติม…)