ดัชนีคอร์รัปชันโลก 2017 ไทยขยับดีขึ้น 5 อันดับอยู่ที่ 96 รั้งที่ 4 อาเซียนเท่า “อิเหนา”

ดัชนีคอร์รัปชันโลก 2017 ไทยขยับดีขึ้น 5 อันดับอยู่ที่ 96 รั้งที่ 4 อาเซียนเท่า “อิเหนา”

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้ประกาศค่าคะแนน Corruption Perceptions Index (CPI) ประจำปี 2017 ในวันนี้ (22 ก.พ.) โดยไทยได้คะแนน 37 จาก 100 คะแนนเต็ม อยู่ลำดับที่ 96 จากจำนวน 180 ประเทศที่ทำการสำรวจ และรั้งอันดับที่ 4 ของภูมิภาคอาเซียนเทียบเท่าอินโดนีเซีย เป็นรองเพียงสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย 

ดัชนีคอร์รัปชันของไทยในปีที่ผ่านมาถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากเมื่อปี 2016 ซึ่งได้คะแนน 35 และอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก แต่ยังคงอันดับ 4 ในอาเซียนเท่าเดิม 

 

(เพิ่มเติม…)