อยู่กับเทคโนโลยีให้มีความสุข

อยู่กับเทคโนโลยีให้มีความสุข

ในระยะปีหรือสองปีหลังนี้ โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทำให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ “ถาโถม” เข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรง

 

(เพิ่มเติม…)