อย่าขาย “สิ่งที่กำลังขาย” เพราะจะทำให้ขายไม่ได้ !?

อย่าขาย “สิ่งที่กำลังขาย” เพราะจะทำให้ขายไม่ได้ !?

ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การตลาด การขาย ส่วนมากจะแข่งกันที่ ราคา และ Promotion! ไม่ว่าจะเป็นการขายในแบบเดิมๆ หรือ Digital Marketing

ในยุคปัจจุบัน..สุดท้ายก็วัดกันที่ ราคาและ Promotion เหมือนเดิม!

แล้วถ้าจะไม่เน้นขายด้วย Promotion ตลอดเวลา..แล้วจะขายยังไงถ้าไม่พึ่ง Promotion!? ..(ใช้ Promotion นานๆที เป็นช่วง Season เทศกาลต่างๆ ก็ยังพอรับได้)

 

(เพิ่มเติม…)