ออเจ้าทั้งหลาย…ได้ “กลิ่นของหายนะ” หรือไม่ !?

ออเจ้าทั้งหลาย...ได้ “กลิ่นของหายนะ” หรือไม่ !?

ความล้มเหลวในการทำธุรกิจ อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเรา เพียงแต่เรามักจะ“ชะล่าใจ” ไม่ได้สังเกต จนไม่ได้“สัมผัสกลิ่น”ของความล้มเหลวที่มีมาเรื่อยๆ….

ลองสังเกตุว่าธุรกิจของท่าน ได้กลิ่นเหล่านี้หรือไม่….!?

 

(เพิ่มเติม…)