คนไทยเตียงหักพุ่ง 118,539 คู่ เปิด 5 ข้อต้องทำและ 8 คำห้ามใช้

คนไทยเตียงหักพุ่ง 118,539 คู่ เปิด 5 ข้อต้องทำและ 8 คำห้ามใช้

น่าห่วงสถาบันครอบครัว!! คนไทยเตียงหักพุ่ง 118,539 คู่ สำรวจในรอบ 10 ปี หย่าร้างเพิ่ม 39% เปิด "5 ข้อต้องทำ" และ "8 คำห้ามใช้"

 

(เพิ่มเติม…)