ทำยังไงจะรู้จักรู้ใจลูกวัยรุ่น

ทำยังไงจะรู้จักรู้ใจลูกวัยรุ่น

ช่วงเวลาของวัยรุ่นนั้นเป็นวัยแห่งการค้นหาและเป็นวัยที่สับสนเพราะจะเป็นเด็กก็ไม่เชิงจะเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้นจะต้องมีความเข้าใจและเรียนรู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกในช่วงวัยรุ่นนี้ไว้ เพื่อจะนำไปปรับใช้และช่วยพัฒนาลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นให้เติบโตไปในทิศทางที่ดีงาม ดังนี้

 

(เพิ่มเติม…)