คุณเป็นพ่อแม่ที่หยิบยื่นโรคซึมเศร้าให้ลูกหรือไม่!

คุณเป็นพ่อแม่ที่หยิบยื่นโรคซึมเศร้าให้ลูกหรือไม่!

โรคซึมเศร้า ได้รับการพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้ เนื่องเพราะเกิดเหตุการณ์คนฆ่าตัวตายติดต่อกันหลายวัน และส่วนใหญ่เมื่อได้สืบเสาะปัญหาก็พบว่ามีอาการที่เข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า

เมื่อปลายปีที่แล้ว กรมสุขภาพจิตได้เปิดเผยว่าโรคซึมเศร้าเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ประชากรโลกมากกว่า 300 ล้านคน ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หากไม่ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง หรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดอาการซึมเศร้ารุนแรง อาจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 20 เท่า

 

(เพิ่มเติม…)