เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมนุษย์

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนมนุษย์

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ในอนาคตอันใกล้ คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยี หุ่นยนต์ หรือเครื่องจักรจะเข้ามาทดแทนการทำงานและอาชีพต่างๆ ของคนเรา

แต่คำถามที่ทุกคนจะยังมีอยู่คือ เทคโนโลยีจะทดแทนการทำงานของมนุษย์ได้มากน้อยเพียงใด และในอาชีพ หรือ สาขาใดบ้าง

 

(เพิ่มเติม…)