8 วิธีสร้างผูกพันทางอารมณ์กับลูก ช่วยเพิ่มไอคิว ปรับตัวเก่ง ผลการเรียนดี

8 วิธีสร้างผูกพันทางอารมณ์กับลูก ช่วยเพิ่มไอคิว ปรับตัวเก่ง ผลการเรียนดี

กรมสุขภาพจิต ชี้ ความผูกพันทางอารมณ์ ช่วยเสริมพัฒนาการลูก เพิ่มไอคิว ปรับตัวเก่ง ผลการเรียนดี แนะ 8 วิธีเพิ่มความผูกพัน เน้น “ใกล้ชิด เข้าใจ ไวในการรับรู้ และตอบสนองอย่างเหมาะสม”

 

(เพิ่มเติม…)