เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมทีมงาน

เคล็ดลับสร้างนวัตกรรมทีมงาน

 

สิ่งที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าได้ คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนายเบรนท์ กลีสันได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ในหน่วยซีลสหรัฐดังนี้

 

(เพิ่มเติม…)