บริษัท ซื่อสัตย์ จำกัด

บริษัท ซื่อสัตย์ จำกัด

 

ถ้าอ่านข่าวธุรกิจเป็นประจำ ก็จะเห็นว่าพฤติกรรมไม่โปร่งใสของนักธุรกิจนั้น ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องและทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการตบแต่งบัญชี การใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การให้หรือรับสินบน หรือการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ฯลฯ

 

(เพิ่มเติม…)