ใช้ “ใจ” ทำธุรกิจ

ใช้ “ใจ” ทำธุรกิจ

หลักพื้นฐานของการทำธุรกิจคือการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และแน่นอนว่าเมื่อมีคำว่า “ธุรกิจ” เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ผู้ประกอบการย่อมคำนึงถึงเรื่อง “กำไร” สูงสุดเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม บางองค์กรกลับไม่คิดเช่นนั้น หรือไม่ได้ยึดกำไรสูงสุดเป็นหลักไมล์ของการทำธุรกิจ แต่มองว่าการทำธุรกิจจะต้องสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคมได้ด้วย โดยใช้ “ใจ” เป็นตัวนำทางในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้า

 

(เพิ่มเติม…)