ทักษะ 5 ประการที่จำเป็นในอนาคต

ทักษะ 5 ประการที่จำเป็นในอนาคต

 

ในอนาคตอีกไม่ไกลเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น อาชีพหลายๆ อาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจจะค่อยๆ หดหายไป อาชีพใหม่ๆ ที่เราไม่เคยคิดฝันมาก่อนจะเกิดขึ้นมาใหม่ๆ ซึ่งก็นำไปสู่คำถามสำคัญว่าถ้าอย่างนั้น ทักษะ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตคืออะไร? จะเป็นทักษะชุดเดียวกันกับสิ่งที่เรามีในอดีตและทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันหรือไม่? ลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างและปัจจุบัน ท่านหรือบุตรหลานท่านมีหรือยัง?

 

(เพิ่มเติม…)