สินทรัพย์แบงก์ไทยยังไกลมาเลเซีย

สินทรัพย์แบงก์ไทยยังไกลมาเลเซีย

ธนาคารพาณิชย์ไทย มีขนาดสินทรัพย์อยู่ในระดับกลางๆ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นใน “กลุ่มอาเซียน 5” (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) โดยสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทยถือว่าสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์พอสมควร โดยธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย คือ ธนาคารกรุงเทพ มีขนาดสินทรัพย์สูงกว่า ธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่สุดในฟิลิปปินส์ คือ ธนาคาร บีดีโอยูนิแบงก์ ราว 1 เท่า

 

(เพิ่มเติม…)