ก็แค่วันจันทร์อีกวัน… แล้วไงล่ะ!?

ก็แค่วันจันทร์อีกวัน... แล้วไงล่ะ!?

เช้าวันจันทร์อีกแล้ว! วันจันทร์มักจะเป็นวันที่แสนยุ่งของแทบทุกบริษัท…

คนบางกลุ่ม ในหลายๆบริษัท ยังคงยุ่งอยู่กับการเคลียร์งานที่คั่งค้างมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมา…งานคั่งค้างเพราะดองไว้เยอะ จะทำให้เสร็จตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา เดี๋ยววันจันทร์จะไม่มีอะไรทำ!

 

(เพิ่มเติม…)