อีคอมเมิร์ซ โตแรง 3.69 ชม.เวลากับสื่อออนไลน์

อีคอมเมิร์ซ โตแรง 3.69 ชม.เวลากับสื่อออนไลน์

สื่อออนไลน์กลายเป็นสื่ออันดับต้น ๆ ที่คนทั่วโลกเลือกใช้และพร้อมจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน ทำให้สินค้าและนักการตลาดให้ความสำคัญกับสื่อมากขึ้นตามไปด้วย​

 

(เพิ่มเติม…)