การตลาดวันแรงงาน

การตลาดวันแรงงาน

ทุกฝ่าย ทุกแผนกและทุกคนที่ทำงานภายใต้องค์กรเดียวกัน ต้องปฏิบัติซึ่งกันและกันเสมือนเป็นหนึ่งลูกค้า

เผลอหน่อยเดียวก็จะหมดเดือนเมษายน สัปดาห์หน้าก็จะเริ่มต้นกันด้วยวันที่เป็นวันแรงงานซี่งตรงกับวันอังคาร ถ้าหยุดวันจันทร์ต่อจากเสาร์อาทิตย์ทำให้ได้หยุดยาวต่อเนื่อง ท่านผู้ใช้แรงงานทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสนี้ได้หยุดพักผ่อนกันอีกครั้งหนึ่ง

 

(เพิ่มเติม…)