อย่าห้ามเด็กเล่น…เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

อย่าห้ามเด็กเล่น...เพราะเด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

การเล่นเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากสำหรับเด็ก เพราะในขณะที่เด็กเล่นนั้นนอกจากจะทำให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานแล้ว การเล่นยังมีประโยชน์มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะต่อพัฒนาการของเด็ก เพราะเด็กจะมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีได้นั้นต้องเริ่มต้นจากการที่เด็กมีการเรียนรู้ที่ดีก่อน ซึ่งการเล่นนั้นเป็นสื่อกลางที่จะนำพาให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ดี

 

(เพิ่มเติม…)