“ลด” Sales Cycle “เพิ่ม” Selling Skill เพิ่มยอดขาย!

“ลด” Sales Cycle “เพิ่ม” Selling Skill เพิ่มยอดขาย!

การขาย.. ไม่ว่าจะเป็นแบบ Offline (ขายแบบไปพบลูกค้า/ ขายทางโทรศัพท์ ฯลฯ) หรือจะเป็นการขายแบบ Online ในยุคปัจจุบันต่างก็มี Sales Cycle (วงจรการขาย) ทั้งสิ้น

การขาย.. ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม (ซึ่ง Sales Cycle จะใช้เวลาค่อนข้างยาว) หรือสินค้าทั่วไปหรือสินค้าในรูปแบบบริการ ต่างก็ไม่พ้นที่จะต้องมี Sales Cycle เช่นกัน

 

(เพิ่มเติม…)