ชวนพ่อแม่ปรับพฤติกรรมรับปีใหม่ “7 ลด 6 เพิ่ม”

ชวนพ่อแม่ปรับพฤติกรรมรับปีใหม่ “7 ลด 6 เพิ่ม”

ก้าวเข้าสู่ปีจอกันแล้ว หลายครอบครัวได้ไปพักผ่อนชาร์จแบตชีวิตสนุกสนานเบิกบานใจกันหลายวันแล้ว ก็อย่าลืมมีช่วงเวลาของการทบทวนชีวิต ทบทวนบทบาทของการเป็นพ่อแม่ในช่วงปีที่ผ่านมาว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหน มีสถานการณ์ไหนที่เราเป็นพ่อแม่ที่ดีและไม่ดีไปบ้างหรือไม่ ถือโอกาสช่วงเทศกาลปีใหม่ทบทวนตัวเองว่าเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมอะไรที่ควรจะ “ลด” และ “เพิ่ม” รับปีใหม่หรือไม่ 

 

(เพิ่มเติม…)