เปลี่ยนองค์กรเพื่อคน Gen Y?

เปลี่ยนองค์กรเพื่อคน Gen Y?

 

ความแตกต่างในมุมมอง วิธีคิด วิธีปฏิบัติตัวของคนที่เกิดแต่ละยุคแต่ละสมัย ได้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญ ทั้งทางด้านสังคมธุรกิจ และการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างในวิธีคิดของคนรุ่นใหม่หรือยุคใหม่ที่แตกต่างจากวิธีคิดของผู้ที่มีอาวุโสกว่า ทำให้คำบ่นที่ผมได้ยินและรับฟังจากผู้บริหารองค์กรจำนวนมาก ก็คือวิธีคิดและมุมมองของพนักงานรุ่นใหม่ที่แตกต่างออกไปจากเดิม ซึ่งบางท่านก็มีความคิดว่าต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานของคนรุ่นใหม่เหล่านี้แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกทฤษฎีที่มองว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ได้ แต่ต้องปรับองค์กรให้เตรียมพร้อมและรองรับต่อวิธีคิดมุมมองและการปฏิบัติตัวของคนรุ่นใหม่

 

(เพิ่มเติม…)