เม็ดกรวดในรองเท้า

เม็ดกรวดในรองเท้า

 

“It’s not the mountain that wears you out, it’s the pebble in your shoe.” Muhammad Ali

อุปสรรคสำคัญของมนุษย์ ในการเดินทางสู่เป้าหมาย

หลายครา หาใช่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ดั่งเช่นขุนเขา

แต่กลายเป็นประเด็นปัญหาย่อยๆ

ที่ต้องประสบและแก้ไขในระหว่างทาง

เฉกเช่นเม็ดกรวดในรองเท้า

 

(เพิ่มเติม…)