เม็ดเงินโฆษณา ครึ่งปี ’59 ยังซบ ใช้ไป 5.5 หมื่นล้านบาท ติดลบ 7.8%

เม็ดเงินโฆษณา ครึ่งปี ’59 ยังซบ ใช้ไป 5.5 หมื่นล้านบาท ติดลบ 7.8%

 

จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า เม็ดเงินโฆษณาครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน) ของปี 2559 มีมูลค่ารวม 55,972 ล้านบาท ลดลงจาก ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบไป 60,746 ล้านบาท ลดลง -7.86%

 

(เพิ่มเติม…)