การเดินทัพทางไกล (The Long March) [ชมคลิป]

การเดินทัพทางไกล (The Long March) [ชมคลิป]

การเดินทัพทางไกลของกองทัพแดง หรือ เรียกในภาษาจีนกลางว่า ฉางเจิง (长征) ในช่วงระหว่างปีค.ศ.1934-1936 เป็นวีรกรรมของกองทหารชาวนาและกรรมกรแห่งพรรคคอมมิวนิสต์ (中国工农红军) โดยการนำของ เหมาเจ๋อตง โจวเอินไหล จูเต๋อ นายพลหลินเปียว ผู้บัญชาการทหารเผิงเต๋อหวย เย่ถิง หลิวป๋อเฉิง  ฯลฯ ที่ชาวจีนและชาวโลกต่างยอมรับว่า เป็นการเดินทัพที่ยากลำบากและยิ่งใหญ่เกรียงไกรในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของจีน

 

(เพิ่มเติม…)