แนวคิดญี่ปุ่น ลองทำดู (7 ข้อง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปตลอดกาล)

แนวคิดญี่ปุ่น ลองทำดู (7 ข้อง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปตลอดกาล)

คนญี่ปุ่นเป็นผู้ที่ชอบพัฒนาตนเองและมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง เมื่อเขาทำผิดพลาดก็มักจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น ให้ความผิดพลาดต่างๆ เป็นบทเรียนและเป็นครูสอนใจ เพื่อผลักดันตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป นอกจากนั้นยังมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาตนเองที่น่าสนใจที่จะนำมาแนะนำในครั้งนี้ ถ้าทำได้เราคงเป็นคนที่เก่งขึ้น และเติบโตขึ้นได้อีกมากมาย

 

(เพิ่มเติม…)