เรื่องเล่าเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ X, Xtra และ Y

เรื่องเล่าเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองของ X, Xtra และ Y

นักวิชาการจำนวนไม่น้อย (ต่อไปนี้ขอใช้ว่า X แทนนักวิชาการแนวนี้) เชื่อว่า รูปแบบการปกครองมีวิวัฒนาการไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิต และเรื่องราวอื่นๆในโลกที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นที่บรรพกาลและเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ก้าวหน้า

(เพิ่มเติม…)