อย่ารอทำสิ่งใหม่ๆ..ในปีใหม่ !

อย่ารอทำสิ่งใหม่ๆ..ในปีใหม่ !

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ที่ทุกธุรกิจ จะปรับเปลี่ยนแผน หรือปรับแก้ เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆ ในช่วงก่อนสิ้นปี เพื่อให้ปีใหม่ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆบ้าง

จะว่าไปแล้ว ก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ปรับ ไม่เปลี่ยน ไม่เพิ่มอะไรเลย..

 

(เพิ่มเติม…)