เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

เลิกคาดหวัง!! แก้จราจรไทย

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,132 คน วันที่ 22-25 ส.ค.61 สรุปได้ว่าประชาชน 45.83% คิดว่าปัญหาจราจร ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ให้ตรงจุด มีแผนระยะสั้นและระยะยาว ขณะที่ 32% ควรบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด ประชาชนต้องเคารพกฎจราจร และ 29.33% อยากเห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ดีขึ้น ทันสมัย เดินทางสะดวก

 

(เพิ่มเติม…)