เลี้ยงลูกไม่ให้เป็นคนขี้อิจฉา

เลี้ยงลูกไม่ให้เป็นคนขี้อิจฉา

“คนขี้อิจฉา” หมายถึง คนที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วมีความรู้สึกไม่พอใจ เกิดรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ อยากจะเป็นหรืออยากจะมีเหมือนกับเค้าบ้าง ความรู้สึกอิจฉานั้นเริ่มบ่มเพาะในจิตใจของคนตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งสาเหตุใหญ่นั้นเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ ไม่ได้ให้ความสนใจกับลูกเท่าที่ควรและมีการเลี้ยงดูที่เปรียบเทียบ แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นและมีความอยุติธรรมในครอบครัวอยู่เสมอ 

 

(เพิ่มเติม…)