เศรษฐกิจยุคนี้ ไม่เหมือนยุคพ่อแม่

เศรษฐกิจยุคนี้ ไม่เหมือนยุคพ่อแม่

 

ความมั่นคงของรายได้ ไม่ใช่มาจากความมั่นคงของบริษัทที่เราทำงาน แต่มันมาจาก จำนวนแหล่งรายได้ที่เรามี มีมากคือมั่นคงมาก นี่คือเทรนด์ทางอาชีพ

 

(เพิ่มเติม…)