ปัญหาที่เครื่องแบบ หรือ “ทัศนคติ” ที่มีต่อเครื่องแบบ? เสรีภาพ หรือ สันติภาพ?

ปัญหาที่เครื่องแบบ หรือ “ทัศนคติ” ที่มีต่อเครื่องแบบ? เสรีภาพ หรือ สันติภาพ?

เป็นข่าวร้อนแรงในช่วงนี้ ตั้งแต่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนให้ใส่ชุดไปรเวทไปเรียนได้

มีคำวิจารณ์ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทำให้เกิดประเด็นต่างๆตามมาหลายประเด็นมีการหยิบยกข้อดี ข้อเสีย มาหักล้างจนดูเสมือนยากแก่การหาข้อยุติทั้งประโยชน์ในต่อการเรียนของนักเรียน โรงเรียนเองและประโยชน์ทางสังคม

(เพิ่มเติม…)