10 สุดยอดบริษัทก๊าซธรรมชาติโลก

10 สุดยอดบริษัทก๊าซธรรมชาติโลก

บริษัทผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่สุดของโลก ส่วนใหญ่ดำเนินการด้านก๊าซและน้ำมันทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเมื่อปี 2559 บริษัทเหล่านี้ผลิตก๊าซธรรมชาติราว 30% ของผลผลิตโลก

 

(เพิ่มเติม…)