10 ทักษะ แรงงานในอนาคต

Posted Leave a commentPosted in Economy

10 ทักษะ แรงงานในอนาคต

ในโลกที่เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent :AI) สร้างผลกระทบเกิดขึ้นกับคน แรงงานมนุษย์

(เพิ่มเติม…)