โลกของ VUCA

โลกของ VUCA

 

VUCA ไม่ใช่ชื่อเกมหรือโลกในนิยายแฟนตาซีเรื่องใหม่นะครับ แต่เป็นตัวย่อที่แทนคำสี่คำ

ที่ในระยะหลังๆ จะพบในบริบทของด้านการบริหารองค์กรและกลยุทธ์มากขึ้น VUCA ได้แก่ Volatility (V), Uncertainty (U), Complexity (C), Ambiguity (A) ซึ่งถ้าเจอคำนี้ในปัจจุบันหรือในบริบทของการบริหารองค์กร ก็จะแปลความได้ว่าการบริหาร หรือการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน อยู่ในบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่ทั้ง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Volatility) มีความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆ (Uncertainty) ความสับสนซับซ้อนของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ (Complexity) และ ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนของปัจจัยต่างๆ (Ambiguity)

 

(เพิ่มเติม…)