ทั่วโลกเร่งรับมือผลพวง ‘โลกร้อน’

ทั่วโลกเร่งรับมือผลพวง 'โลกร้อน'

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกประเทศต้องใส่ใจ เพราะปัญหานี้ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

(เพิ่มเติม…)