ชิงเฟ่ยไผตู๋ฉา (清肺排毒茶) ชาล้างปอดขับพิษ

ชิงเฟ่ยไผตู๋ฉา (清肺排毒茶) ชาล้างปอดขับพิษ

ร่างกายของมนุษย์นั้นมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกในระดับหนึ่ง หมายถึงในสภาวะปกติแล้วร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหรือเป็นพิษ มีภาวะมลพิษ ร่างกายจะทนทานได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งระดับที่ว่าคือระดับที่อวัยวะยังทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หรือทำงานได้แต่ประสิทธิภาพลดลงจากปกติถึงจุดหนึ่งหรือขอบเขต (limits) ที่อวัยวะนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติอีกต่อไป เมื่อถึงจุดนั้นแล้วการฟื้นฟูกลับมาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะอวัยวะเสื่อมหรือเสียไปซึ่งอาจเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน

(เพิ่มเติม…)